Varför MER?

Vad innebär det att ha balans i livet? Hur får människan ett långsiktigt välmående där kunskap och människor växer? Genom mångårig erfarenhet och med teoretisk grund angriper MER-metoden den aktuella situationen utifrån de tre grundläggande perspektiven; Motivation, Engagemang och Respekt. MER-metoden arbetar förebyggande, åtgärdande och/eller rehabiliterande.