Kraften bakom DuoCoaching

Duocoaching

Vår vision är att fungerande samarbeten skall vara en självklarhet på alla svenska arbetsplatser.

Väl fungerande samarbeten är en förutsättning för att en organisation ska fungera optimalt och varje person komma till sin rätt.

DuoCoaching används effektivt:

  • Vid introduktion av ny medarbetare
  • När kollegor vill kommunicera effektivare
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Vi på MER ab är certifierade DuoCoacher och kommer gärna och berättar mer om hur DuoCoaching kan förkorta ”lärakänna” fasen och ge förutsättningar för ett bättre samarbete.