Skapa ditt eget tillstånd!

Det är inte hur du har det utan hur du tar det! Hur tar du det? Vad säger du till dig själv? Har du oro, dåligt samvete, rädslor mm? De påverkar våra tillstånd och de känslorna är känslor som du själv inplanterar i ditt inre. Du har makten över dina känslor. Ställ dig alltid frågan, är detta något jag kan påverka? Om du kan det, så gör det, gör skillnad! Om du inte kan, släpp det. Det hjälper inte att du oroar dig, det finns ingen lösning i det! Det är bara en känsla och den påverkar ditt tillstånd och din vilja att göra något åt det.

Vad händer med dig om du sträcker upp dina händer rätt upp i luften, ler med hela ansiktet och säger ”Jag är så olycklig”, tror du på det? Dina handlingar påverkar dina känslor, utnyttja det

Bestäm dig, hur vill du ta det? Vill du oroa dig, ha dåligt samvete, rädd för att misslyckas…det är upp till dig.

Hur vill du att din dag ska vara idag?

imagesDBHK2IY5