Utbildning i Personligt ledarskap

Det pratas mycket och ofta om hur vi ska leda andra men hur ska vi göra för att leda oss själva? För att vi ska bli duktiga ledare oavsett om det är på arbetet eller utanför så måste vi först börja med oss själva och kunna leda oss själva.

Utbildningen i Personligt ledarskap bygger på att skapa medvetenhet och få de rätta verktyg som gör att du lättare förstår dig själv och andra.

Utbildningen bygger på ”MER träning” dvs kunskaper i motivation – engagemang – respekt. Hur påverkar dessa tre faktorer vårt personliga ledarskap och våra resultat.

Motivation – vi undersöker olika motivationsfaktorer som påverkar våra beslut och tar reda på vad som motiverar dig? Är det viktigt att vara motiverad och vad vill jag egentligen?

Engagemang – hur får jag det och hur påverkar det mig? För att få resultat så måste vi göra och handla annars så kommer vi ingenstans.

Respekt – för mig själv och andra. Hur ska jag lära mig att älska mig själv? Vad är jag för typ och hur ska jag på bästa sätt lära mig att kommunicera med mig själv och andra.

Utbildningen är utformat i ett litet format för att vi ska få ut så mycket av utbildningen som möjligt. Genom en liten grupp skapar man en stark gruppdynamik och stort fokus blir på dig. Jag leder genom ett coachande förhållnings sätt vilket skapar en stor medvetenhet.

Välkommen till en liten, personlig grupp i ett litet personligt rum med en personlig engagerad ledare. Tillsammans skapar vi dynamik!

Lokal: MER ab praktik på Södra vägen 12

Endast 6 platser – exklusivt tillfälle för dig

3 kurstillfällen á 3 timmar + fika. Dessutom ingår 2 individuella coachsessioner á 75 min

Kl. 16.30 – 20.00

Kurstillfällen: Tisdagar den 1, 8, 15/12

Kursavgift: 3.500 kr

Utbildning i personligt ledarskap