Vi måste byta fokus!

Jag slås av hur ofta vi pratar om det vi vill undvika istället för det vi vill uppnå. Den tonen finns även i media och i samhället i stort och jag förstår då hur lätt det är att vi samhällsmedborgare faller in i negativa mönster. När vi lägger fokus på det vi vill undvika så låser man sig i problemet istället för att fokusera på det man vill uppnå och på  lösningen.

Jag lyssnade på Morgan Alling i hans program mot mobbing och utanförskap, ett sådant viktigt program som tar upp ett oerhört aktuellt ämne. Men jag hörde inte en gång att de pratade om HUR DE VILLE HA DET, vad de ville uppnå!! De handlade mest om vad de ville undvika, som mobbing, utanförskap, kränkningar mm, det var där fokus var.  Jag frågar mig bara, vad skulle hända om de istället hade lagt fokus på det de ville ha, på det de ville uppnå? När vi lägger fokus där så arbetar vi undermedvetet mot vårt önskeläge och har större förutsättningar att hitta lösningar än när vi tänker tvärtom. Tänk bara på alla som är rädda för ormar. Hur ofta ser inte dem ormar och det handlar inte om att de finns fler ormar när de är ute utan de har fokus på ormar och har då större förutsättningar att se dem.

När vi lägger vår medvetenhet på det vi vill undvika så ger de negativa känslor och negativa känslor ger negativa beteenden och det blir svårt att hitta lösningen och den positiva energin som behövs.

Det handlar till viss del om att hitta rätt motivation till förändring och den motivationen hittar vi inte i känslan av att undvika ett läge vi inte vill vara i.

Nej byt fokus och se det du vill se, det du vill uppnå så har du mycket större chans att komma dit!!!