Är du konstruktiv eller destruktiv?

vagaprata_g[1]

Vad säger du till dig själv, om dig själv? Vad tänker du om andra och vilka attityder har du? Vet du att ditt språk uttrycker dina tankar och påverkar dina resultat. Gallway (1975) skrev, att i tennis påverkas våra resultat mera av motståndet i våra huvuden än av motståndaren på andra sidan nätet. Så ibland är vi själva vår största fiende. Men när vi vet det så förstår vi också att det kan vara tvärtom. Vi kan tänka oss till lycka och framgång.

Genom att titta på ditt språkmönster så kan vi identifiera vilket tankemönster du har. Har du ett konstruktivt tankemönster så fokuserar du på möjligheter i situationen och har du ett destruktivt tankemönster så fokuserar du istället på hinder och motstånd.

Ett destruktivt tankemönster är ofta dömande vilket påverkar både kommunikationen till dig själv och andra och vi kan då höra ord som ..- Det är uppenbart att…, – Det är tydligt att…Du kan du utmana dig själv genom att ställa frågorna; För vem är det uppenbart? – På vilket sätt är det tydligt?

Vi har alla en förmåga att generalisera. En generalisering hindrar oss i tanken och ger inte möjligheten att se det från ett annat perspektiv. Ord som alltid, aldrig, alla eller ingen begränsar oss från att se det från en annan vinkel. Fråga dig själv – Är det verkligen alltid så ..? – Blir det verkligen aldrig..?

Vi har också en förmåga att dra slutsatser.  Du hör det i form av – Hur många gånger ska jag behöva säga till dem att sluta? (Jag behöver säga till dem många gånger), – När kommer de att ta ansvar?” (De agerar inte ansvarsfullt nu). Ibland börjar slutsatser med ordet ”varför” – Varför är han så okänslig?” (Han har inga känslor) – Varför gör hon aldrig rätt?” (Hon gör aldrig rätt). Ett dömande språkmönster som inte ger utrymme för varken förståelse eller lösningar.

Vissa ord har en förmåga att sätta oss själv i olika mentala tillstånd. Vi kan kalla dem för påtryckningsord som ger signaler som både är negativa och dömande. Ord som ”måste”, ”borde”, ”skall”. Dessa ord ger direkt en negativ signal till både dig själv och andra. Byt ut orden mot ”vill” och hör skillnaden. Ett litet, litet ord som ”men” får stor betydelse i vår  kommunikation till andra, ordet blir ofta dömande. Lyssna själva – Karl är snäll men han är……. Om vi byter ut ordet ”men” till ”och” så får meningen direkt en annan klang, – Karl är snäll och han är….

Så bli medveten vad du tänker och vad du säger. Utmana dig själv genom att leta efter språkmönster och lista ut om du har ett destruktivt språkmönster som påverkar dig och din omgivning. Skriv ner det du upptäcker och fundera på vad det är som döljer sig bakom.

Ta makten över dina ord och dina tankar! <3