Föreläsningar & Inspiration

065  file8981260680488 visby bl a 022

Föreläsningar som ger MER-smak!

MER ab erbjuder föreläsningar och workshops i färdiga paket – eller unika upplägg efter önskemål och behov. På många sätt är vi flexibla, men när det handlar om kvalitet finns inga kompromisser.

En föreläsning ska vara som en injektion av energi, kunskap och reflektioner. Den ska ge mersmak!
Behöver du och dina medarbetare motiveras, engageras och inspireras? Rationellt och emotionellt fokus i en bra kombination gör att kreativitet och kompetens som MER ab förmedlar passar alla målgrupper. Vissa är randiga, andra är rutiga men alla är lika viktiga för att jag, lag och företag ska utvecklas.

Vad vill jag?

En föreläsning om MOTIVATION. Vad vill jag? Hur och när vill jag?
För vem vill jag? Varför vill jag?

Vi motiveras av olika skäl och vi behöver olika grader av stimuli för att komma till handling. Att vara motiverad är livsviktigt och en förutsättning för välmående och balans. Vad händer om motivationen försvinner? Och  hur ska vi balansera vår motivation?  I föreläsningen  ”Vad vill jag” tar MER ab upp begreppet motivation utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. På ett pedagogiskt och enkelt sätt utvecklar vi hur motivationen påverkar oss i både privat- och arbetslivet. Hur kan visualisering hjälpa oss mot målet och varför är det viktigt att vi har ett syfte och mål? Föreläsningen blandar teori och praktik genom övningar, reflektioner och tankeställare. Konkreta verktyg och handfasta tips kompletterar din nyvunna kunskap när dagen är slut.

Tid: 1,5 timmar eller enligt önskemål

Vad gör jag?

En föreläsning om ENGAGEMANG. Vad gör jag? Hur gör jag? För vem gör jag? Varför gör jag? Vad betyder det egentligen att vara engagerad? Varför har de allra flesta svårt att säga nej?

Det goda inre engagemanget ska ge energi,  men tyvärr hamnar vi ofta i situationer där vi engagerar oss för att vi har svårt att säga nej,och vi ”gör” för andra istället för oss själva. Känner du igen dig? Du är inte ensam… I föreläsningen ”Vad gör jag” tar MER ab upp vikten av att vara engagerad av rätt anledning. Att fylla våra liv med meningsfulla handlingar, att våga ”göra” och släppa rädslor som hämmar våra drömmar och visioner. Lär dig att se lösningar genom kreativa ögon och innovation, lär dig se och lyssna på dina äkta och sanna behov. Vad händer med hjärta och hjärna när du  är medvetet  närvarande ”i nuet” och uppskattar vad ögonblicket kan lära dig?  Det inre engagemanget är att njuta av både framtiden och  nuet.  Föreläsningen varvar teori och praktik genom övningar, reflektioner och utmanande tankeställare. Konkreta verktyg och handfasta tips kompletterar din nyvunna kunskap när dagen är slut.

Tid: 1,5 timmar eller enligt önskemål

Vad är jag?2

En föreläsning om RESPEKT. Vad är jag? Hur är jag? För vem är jag?
Varför är jag?

Om vi inte respekterar oss själva är det ofta svårt att respektera andra. Vi bär alla på olika personligheter. T ex fattar vi  beslut utifrån olika grunder, vi tar in information på olika sätt och vi tolkar omvärlden genom olika filter. En del ärvda och medfödda, andra genom vanor och miljö. Vissa personer  är introverta, medan en del är extroverta. Vi är helt enkelt olika. Utan att värdera skillnaderna, för det finns inget ”bättre eller sämre”, utan alla karaktärer, egenskaper och personlighet behövs och fyller en viktig funktion. Men vi måste lära oss att se skillnaderna och respektera dem.

I föreläsningen ”Vad är jag” tar MER ab upp vikten av att respektera BÅDE sig själv och andra.
När vi kan dra nytta av varandras olikheter  ger det näring och utveckling. Både kunskap och människor växer, men vi måste våga bjuda det okända. Öppna ögonen, lyssna aktivt och se verkligheten precis som den är. Hur bygger vi en stark självbild? Hur lär vi av varandra? Hur förebygger vi stress?  Svaren handlar om respekt. Föreläsningen kombinerar teoretiska moment och praktiska övningar med utmanande tankeställare som ger nya reflektioner och insikter. Konkreta verktyg och handfasta tips kompletterar din nyvunna kunskap när dagen är slut.

Tid: 1,5 timmar eller enligt önskemål

Vad är stress?

En föreläsning om STRESS. Vad är stress? Hur uppstår stress? För vem stressar vi? Varför stress?

Stress är en livsviktig funktion och är nödvändig för vår överlevnad. Kroppen reagerar på hot och fara då vi för längesedan slogs mot hot i form av ett jagande lejon och mat för dagen.  Hotet idag är av en annan karaktär. Stress har blivit en av många orsaker till  psykisk ohälsa och är ett av vårt samhälles absolut största utmaningar. Negativ stress påverkar kropp och själ, privat- och arbetsliv. I föreläsningen ”Varför stressar vi” lägger MER ab fokus på vikten av balans. Balans mellan att vilja, göra och vara! Hur förebygger vi och hur hanterar vi stress när den kopplat greppet om oss?  Föreläsningen varvar teori och praktik med övningar, reflektioner och utmanande tankeställare. Konkreta verktyg och handfasta tips kompletterar din nyvunna kunskap när dagen är slut.

Tid: 1,5 timmar eller enligt önskemål

MER ab föreläser om samtalsmetodik i 100% ren hårdträning – ett projekt genom PRODIS med Statens Folkhälsoinstitut som uppdragsgivare.

För mer information, offert eller övriga frågor om föreläsningarna  kontakta Ewa Sjöros-Svensson.