Företag

003 visby bl a 021 

Hälsa, ekonomi och lönsam personal som mår bra

Ett företags framgång handlar om vad personalen presterar. Hur stimulerar vi motivation, engagemang och respekt för nå utveckling, tillväxt och ökad lönsamhet?

MER-metodens strategiska upplägg hjälper företag/organisationer till en bättre arbetsmiljö med mindre sjukfrånvaro och därmed förbättrad ekonomi. Forskning och publicerad  litteratur visar  konkreta exempel och modeller för hur man kan beräkna lönsamhet hos arbetsmiljöinsatser, friskvård och utbildning.  Hälsa, trivsel och kunskap handlar inte bara om hur medarbetarna mår, utan är mycket större än så. MER-metoden hjälper chefer, ledare och arbetsgrupper  att tänka utifrån begreppet: ”personalekonomi” och ”hälsokapital” i sin helhet. Då får hälsa, motivation, engagemang och respekt en annan dimension.

Tvingande lagstiftning och mänsklig omtanke

Människor som blir sjuka av stress och påfrestningar på sin arbetsplats kostar pengar för både företaget och samhället. Men framförallt lider den enskilda individen.

Lagstiftningen är tydlig; arbetsmiljölagen är tvingande.

  • Men varför har inte alla arbetsplatser ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete?
  • Varför kan vi inte erbjuda en arbetsplats där personalen har en möjlighet att må bra?

 

Arbetsgivare brister ofta i kunskaper om arbetsmiljöfrågor och har självklart fokus på den egna verksamheten. Det gör att hälso- och arbetsmiljöarbetet kommer i andra hand eftersom frågorna både är kostsamma och svåra att arbeta med. Med stöd från MER ab löser du problemen. Metodiskt, professionellt och effektivt får du vägledning, stöd och konkreta insatser som för att kunskap, verksamhet och människor växer.

Kontakta Ewa Sjöros-Svensson för mer information.

winning-sale-500x331