Jaget & Laget

images2PYMFOOQ   imagesN5T1D0KE imagesDTBKLNBI

Jaget och laget

Kombinationen av den enskilda individen och lagets dynamik påverkar alla upplevelser och resultat. MER ab är specialiserad på att hjälpa, stimulera och utveckla båda.

När du står mitt i en situation är det svårt att själv få en överblick. Du känner, du tänker och du ser resultatet, men vad är orsakar och verkan? Vilka pusselbitar behöver den enskilda individen ta ansvar för och vilka delar vilar på lagets axlar?

Konkreta verktyg och handfasta resultat

I mötet med MER ab arbetar vi tillsammans. Vi börjar med en kartläggning av nuläget, därefter planerar vi arbetet för att nå vårt gemensamma mål. MER ab vägleder ”jaget och laget” mot framtång på alla plan, och är van att arbeta litet och stort, högt och lågt, kort- och långsiktigt. Men oavsett vad ditt mål är, är du den viktigaste personen och är delaktig i processen från början. Att vara ung, målmedveten och prestationsinriktad kräver MER än vad du själv klarar av.

Kontakta Ewa Sjöros-Svensson för ett personligt möte där du berättar om dina tankar, känslor och behov. En första kontakt kostar ingenting, men du har allt att vinna.

Laget – där summan av delarna är större än helheten

Är du idrottsledare? Behöver du utvecklas i din ledarroll? Når du effektivt de resultat du önskar och vill, och känner både du och laget träningsglädje, motivation och engagemang? MER-metoden unika koncept sätter snabbt fingret på problemet och hittar en tydlig, effektiv och konstruktiv lösning. Inte mer, inte mindre, utan exakt det som jaget och laget behöver för välmående, resultat och balans.