Personligt ledarskap

  

Bli den ledaren du vill vara!

Vi kan aldrig leda andra om vi inte kan leda oss själva, sägs det och så sant det är! Med MER ab identifiera vi dina bästa egenskaper, lyfter ut dem ur sitt sammanhang och utforskar hur vi på bästa sätt kan göra dig till den du vill bli, den du förtjänar att vara. Först när du vet hur du leder dig själv kan du leda andra.

Allt för många pratar ofta i negativa toner om sig själva och har inte insikt i var deras krafter ligger. Vi lever dag ut och dag in, år ut och år in tills vi levt färdigt ett helt liv och inte vet vilka vi är och vad vi hade kunnat åstadkomma. Det är ett sådant slöseri på resurser! Vad motiverar dig, vad engagerar dig och vad är respekt för dig, vad vet du om dig själv? Vet du vilken inlärningsstil du har, på vilka grunder du fattar beslut? Det finns inga rätt och inga fel vi är bara olika och när den bilden blir tydlig blir vi trygga i vårat inre och yttre ledarskap. När vi är trygga i oss själva blir vår omgivning trygga, våra relationer, medarbetare. Det lyser igenom som solen genom molnen och när vi har den värmen  visar det sig genom bättre samarbete och kommunikation.

imagesDBHK2IY5Bra, bättre, bäst!

Under hela vår uppväxt kämpar vi med det som vi har svårt för, lägger ner timmar på det vi inte har fallenhet för och kämpar. Det är som att gå emot naturen lagar! Genom att fokusera på det vi inte har talang för förmedlar vi till varje cell i kroppen att vi inte duger, att vi aldrig räcker till och det är inte ovanligt att det kan vara en del varför många har dålig självkänsla. Om vi i stället lägger fokus och utvecklar det vi är bra på så får vi inte bara en bättre självkänsla utan vår talang rinner över och bildar framgångsfaktorer på de områden där vi är lite osäkra.

Forskning visar att vår talang smittar av sig och ger belöning inom de områden vi har svårigheter för och smittar även av sig på andra och vår omgivning. Det ger motivation, engagemang och respekt! Genom att utveckla våra talanger, ta tillvara på våra styrkor ger vi oss själva möjligheten att nå framgång och hitta vårat unikum.

Glädjen i att lyckas

Vi har ofta ett ödmjukt förhållningssätt till oss själva vilket gör att vi behöver en part som kan hjälpa att lyfta och ta fram dina framgångsfaktorer. Tillsammans med MER ab kartlägger vi dina talanger, dina styrkor med rätta verktyg och gemensamma mål. Vi hittar ditt personliga ledarskap som gör att du blir den fantastiska ledare både för dig själv och andra. Du får balans och resultat som leder till välmående och framgång, för dig som individ eller för dig i en ledande position med motivation, engagemang och respekt.

part3

Kontakta Ewa Sjöros-Svensson för mer information och tidsbokning.