Vad och hur?

Iphone 065  032  visby bl a 024

3 steg till lönsamhet och en fungerande vardag

För att få en adekvat bild av nuläget krävs en professionell genomlysning av den aktuella situationen. Först när vi vet vad vi har och vart vi vill kan vi isolera gapet mellan nuläge och önskat framtidsläge. Med utgångspunkt i en gemensam målbild använder vi de för ändamålet mest lämpade verktygen. Kreativt, professionellt, rationellt och emotionellt. Enskilt, gruppvis, dynamiskt och fokuserat. MER-metoden skräddarsyr upplägget utifrån aktuellt behov. Inte mer, inte mindre, utan exakt det som är relevant.

Trygghet bygger på förtroende

För att du som beställare ska känna dig trygg arbetar MER ab i enskilda värdeskapande moduler. Efter varje steg har du valmöjligheten att stanna för att själv förvalta resultatet tillsammans med företagets egen HR-avdelning, eller fortsätta samarbetet med MER ab utifrån aktuella resurser och behov. Tillit och trygghet är något man förtjänar. Det kräver en relation.

Offertförfarande och metodik

Metodiken går att applicera i alla situationer genom att skräddarsy lösningar där kundens behov är i fokus.

MER metodens 3 steg

  1. Inventering av nuläget – Utforskande
  2. Genomförande av uppsatt handlingsplan – Genomförande
  3. Uppföljning av utvärdering – Återkopplande

Kontakta Ewa Sjöros-Svensson för mer information om arbetsgång, metodik, pris och förslag på upplägg för just dina behov.