Vad och hur?

 blad images1Q5UXVYF 072

Hur går det till på väg mot en bättre hälsa?

Tillsammans kartlägger vi situationen och sätter upp en gemensam målbild. Med hjälp av dokumenterade tekniker, gemensam vilja och totalt tillit till processen, bygger vi grunderna för ett långsiktigt välmående. Oavsett orsaken till risporna i själen – arbete, familj, släktingar, relationer eller andra vardagliga problem – behövs en utomståendes stöd för att läka.

Inre utveckling gör dig redo för yttre krav

MER-metodens fokus på bestående förändringar hos bägge hjärnhalvor gör att både kunskap och människor växer. När hjärta och hjärna visar vägen blir resultatet dubbelt så bra.

På dina villkor

Som klient är du delaktig i behandlingen och du väljer själv hur aktiv du vill vara. Men oavsett vem du är, eller varifrån du kommer, är grunden en äkta och genuin kärlek till människans inneboende kraft att växa. Med motivation, engagemang och respekt, bjuder vi in och välkomnar andra, varandra och allt som lever och växer på vår jord. MER ab möter dig precis som du är. Och vi skiljs åt som den du vill vara.

Enstaka möten eller paketlösningar?

Beroende på din situation lägger vi tillsammans upp en plan. En arbetsgång som passar just dig. Konsultation timme för timme, korta eller längre möten, hel- eller halvdagar, enskilt, två och två eller i grupp? För att nå det bästa resultatet krävs en flexibel hållning och därför finns inga färdiga standardlösningar. Varför? Jo, för att ingen människa är den andra lik, men alla är precis lika mycket värda.

MER ab drivs av tron på varje individs inneboende talang och styrka, men vet av erfarenhet och gedigen kompetens, att vägen mot målet varierar. Precis som livet i sig. Därför lägger MER ab erfarenhet, kunskap och ett tydligt fokus på motivation, engagemang och respekt i det unika konceptet som ger handfasta resultat. Våga växa och vinn!

Kontakta Ewa Sjöros-Svensson för mer information och tidbokning.